Standard

Kritéria  I  Mutace

Standard – Výstavních zebřiček

Posuzování jednotlivců

1. Bodové hodnocení – ptáci se posuzují ve čtyřech pozicích a deseti kritériích

Bodovací stupnice a výstavní podmínky pro výstavní zebřičky

1. Typ(10 bodů), Velikost(10 bodů), Postoj(10 bodů), Kondice(10 bodů) 40 bodů
2. Barva(20 bodů), Kresba(15 bodů) 35 bodů
3. Opeření(10 bodů) 10 bodů
4. Zobák(5 bodů), Nohy(5 bodů), Prsty(5 bodů) 15 bodů
CELKEM 100 bodů

2. Hodnocení podle pořadí – určí se pořadí prvních sedmi ptáků ve třídě

A kvalita ptáků se může slovně vyjádřit predikátem.

Bodové hodnocení a přechod na predikát

Více než 90 bodů Výborný V
87 – 89 bodů Velmi dobrý VD
84 – 86 bodů Dobrý D
81 – 83 bodů Uspokojivý U
méně než 81 bodů Neuspokojivý NU

Posuzování kolekcí

Bodové hodnocení kolekcí

360 bodů a více Výborná
354 – 359 bodů Velmi dobrá
348 – 353 bodů Dobrá

Soutěž kolekcí se hodnotí tak, že k získaným bodům všech čtyř ptáků se přičítá 1 – 6 bodů za soulad kolekce. Rozdíl bodů uvnitř kolekce se následně odečítá od maximálního počtu bodů za soulad, např. ptáci byli ohodnoceni body 86, 86, 88 a 89. Rozdíl mezi nejvyšším a nejnižším jsou 3 body, které se odečtou od 6 bodů a kolekce dostane 3 body za soulad.

Posuzování párů

1. Bodové hodnocení
Posuzuje se každý pták v páru zvlášť a podle součtu bodů se určuje pořadí

2. Hodnocení podle pořadí
(viz jednotlivci)