Příspěvky návštěvníků

Články v této rubrice byly vloženy v plném znění a bez úprav tak, jak byly poskytnuty autorem článku.

Pro vložení článku prosím zašlete Váš text + fotografie na adresu vybor@zebricky-klub.cz

 

Jak jsem začínal – Otakar Buldra
Jak jsem se dostal k chovatelství – Jan Makyňa
Chov zebřiček po roce 2012 – Jan Makyňa
Změny v chovu 2015-2016 – Jan Makyňa
Zkušenosti mladého chovatele – Aleš Nebeský
Špatná sezóna – Vítězslav Vaněk
Jak jsem se dostal k zebřičkám – Tomáš Strachota