Mutace

Fotografie použité ve standardu jsou pouze ilustrativní. Zobrazují zebřičky vystavované na našich klubových výstavách. Většinou jsou na nich vítězové tříd, skupin nebo celkoví vítězové výstavy. I přesto nemusejí vždy a zcela odpovídat všem požadavkům standardu.
Pastelová dominantní mutace a jejich kombinace nejsou pojmenovány dominantní pastelová jako dříve, ale pouze pastelová. Jedná se zde o mutaci s dědičností neúplně dominantní.
Pastelová mutace s recesivní dědičností je pojmenována stříbrná. Jde o sjednocení názvů, které se začalo používat v zahraničí.
Skořicová – starší název je všude nahrazen novým pojmenováním – hnědá.
Hnědolící mutace. Název hnědolící je u nás používán stejně jako v celé Evropě. Ačkoliv se jedná o mutaci šedolící v hnědé řadě.V  roce 1980 se domluvily kluby NZC a BZC, že šedolící v hnědé řadě budou nazývat hnědolící.
Samčí kresba u samic. Samčí kresba u samic je nepřípustná na hrudi, tam je důvodem k NU, tedy k výluce. Samčí kresba na bocích je tolerována. Nejedná se jen o mutaci černolící a kombinace s ní, ale o všechny samice v jakékoliv mutaci a kombinaci.

       Pastelové mutace – změna standardu

Pastelová mutace zaznamenala v posledních letech řadu změn ve standardních požadavcích. Hlavně v kombinaci s jinými barvami. Například ne všechny kombinace by měly být zesvětleny všude. Naopak jsou kombinace, kde je požadován co největší kontrast barvy a kresby.

Samozřejmě, základní barvy pastelové šedé a pastelově hnědé by měly být jednoduše zcela zředěné (zesvětlené). Stejně tak i rudoprsá pastelová šedá a hnědá.

V kombinacích, jako je například pastelová černoprsá, pastelová vousatá, pastelová černolící…, kde je přidána barva s černým faktorem, by všechna černá pole měla být co nejhlouběji černá. To má zajistit co největší kontrast s ostatními barevnými poli, která jsou pastelem bělená (zesvětlená). Černá barva může být až 20 % zesvětlena. Čím menší zesvětlení černé kresby (a tím hlubší černá), tím lepší!

Ale třeba i pastelová světlehřbetá je požadována s co největším kontrastem kresby a barvy. Celou tuto revoluci ve standardních požadavcích na pastely přinesl pastelový světlehřbetý šedý samec, který byl vystaven na výstavě v Belgii. Tento samec byl obdivován pro svůj, do té doby nevídaný kontrast bílé a černé barvy. Najednou bylo vidět, že je možné odchovat zesvětlené pastelové ptáky s plnou černou barvou. Proto začali okolní země upravovat své standardní požadavky na tuto, ale i na jiné kombinace s pastelem. Jelikož jsme malá země a pastelových zebřiček u nás nebylo a není mnoho, zatím jsme standard neupravovali. Tyto změny jsme samozřejmě zaznamenali a sledovali jejich vývoj. Ani dnes není vše sjednoceno. Některé země mají drobné odlišnosti. Např. Německý standard požaduje trochu více kontrastu (například boky samců) a udává celkové zředění asi o 50 %. V Holandsku je požadováno stejnoměrné zesvětlení barvy až o 70 %.

Myšleno zředění ostatních barev. Černá není zesvětlena, není brána jako barva, ale kresba. Proto se mluví o kontrastu mezi barvou (zesvětlenou) a kresbou (v plné síle).

Při posuzování barvy pastelu je třeba dbát na to, aby byla rovnoměrná barva zad a křídel. V barvě zad nesmí být flekatost. Křídla bývají často světlejší než záda. Pokud rozdíl barev není příliš velký a barva křídel je vyrovnaná, pak to nemusí být přímo špatné a bráno za chybu. Pták s nejmenším barevným rozdílem mezi křídly a zády musí být upřednostněn.

Protože stále více našich chovatelů jezdí do zahraničí pro tyto ptáky a co je ještě důležitější, naši chovatelé vozí tyto ptáky do zahraničí vystavovat, musí se i u nás udělat v tomto pořádek.

Nejde o to vymýšlet něco nového. Jde jen o to, zpracovat drobné rozdíly ve standardech okolních zemí a vyjít z toho s nějakou verzí, která vyhovuje nám.

                          Pastelová mramorová šedá

Obecně:

Vzhledem k tomu, že není (téměř) žádný rozdíl mezi velmi dobrou pastelovou mramorovou šedou samicí a mramorovou šedou samicí, je rozhodnuto, že nebude určena samostatná třída pro tuto kombinaci. Pastelová mramorová šedá, pokud bude mít černou kresbu, jak je požadováno, bude pouze více bělejší než mramorová šedá samice, která musí mýt krémový tón ve vrchní barvě těla. Pastelová mramorová samice musí mít také viditelný rozdíl barev spodní a vrchní části těla.

Kresba:

Barva slzné čárky, ozobní čárky, zebrování na hrdle, hrudní pásek a kresba ocasu by měla být v pastelové mramorové šedé kombinaci černá. Tento požadavek je v současné době sotva dosažitelný. Kontrola musí být, proto prováděna s určitou shovívavostí. Je třeba poznamenat, že zejména vybarvení ocasu vyžaduje značnou shovívavost od posuzovatelů. Samci musí mít v líci jasně viditelný světlý odstín oranžové barvy. Čistě bílá líce je chyba a musí být potrestána srážkou bodů. Zrovna tak boky samců musí vykazovat světle oranžovou barvu, ve které budou viditelné bílé tečky. Tato kombinace se pořad nachází v experimentální fázi.

Tato kombinace bude nadále bez samostatného standardu a bude se přihlašovat do třídy nové mutace a jiné kombinace. Číslo třídy pro samce 101 a pro samice 117.

Toto doplnění standardu vzniklo překladem Německého a Holandského standardu.

Na členské schůzi byla určena skupinka chovatelů, kteří tuto mutaci a její kombinace chovají, aby připravili své návrhy pro úpravu.

Přeložil a připravil pro schválení ostatními chovateli těchto mutací – Otakar Buldra

Chovatelé, kteří se podíleli na schválení změn:

Radek Strnad, Martin Papač a Ivan Hájek

Za posuzovatele se na vzniku podílel: Petr Hráček

KCHZ prosinec 2018

Aktuální číslování tříd a jejich zařazení do skupin používané při posuzování na klubové výstavě zebřiček

SKUPINA 1SKUPINA 2
1,0 – normální kresba základních barev0,1 – normální kresba základních barev
1šedá11šedá
2hnědá
(skořicová)
12hnědá
(skořicová)
3světlehřbetá šedá13světlehřbetá šedá
4světlehřbetá hnědá14světlehřbetá hnědá
5mramorová šedá15mramorová šedá
6mramorová hnědá16mramorová hnědá
7pastelová šedá17pastelová šedá
8pastelová hnědá18pastelová hnědá
9pastelová světlehřbetá šedá19pastelová světlehřbetá šedá
10pastelová světlehřbetá hnědá20pastelová světlehřbetá hnědá
SKUPINA 3SKUPINA 4
1,0 – ostatní I0,1 – ostatní I
21bílá39bílá
22straka šedá40straka šedá
23straka hnědá41straka hnědá
24straka ostatní barvy42straka ostatní barvy
25sedlová (všechny barvy)43sedlová (všechny barvy)
26šedolící šedá44šedolící šedá
27hnědolící45hnědolící
28šedolící ostatní barvy46šedolící ostatní barvy
29černolící šedá47černolící šedá
30černolící hnědá48černolící hnědá
31černolící světlehřbetá šedá+hnědá49černolící světlehřbetá šedá+hnědá
32černolící mramorová šedá+hnědá50černolící mramorová šedá+hnědá
33černolící ostatní barvy51černolící ostatní barvy
34vousatá šedá52vousatá šedá
35vousatá hnědá53vousatá hnědá
36vousatá světlehřbetá šedá+hnědá54vousatá světlehřbetá šedá+hnědá
37vousatá mramorová šedá+hnědá55vousatá mramorová šedá+hnědá
38vousatá ostatní barvy56vousatá ostatní barvy
SKUPINA 5SKUPINA 6
1,0 – ostatní II0,1 – ostatní II
57černoprsá šedá71černoprsá šedá
58černoprsá hnědá72černoprsá hnědá
59černoprsá světlehřbetá šedá+hnědá73černoprsá světlehřbetá šedá+hnědá
60černoprsá mramorová šedá +
hnědá
74černoprsá mramorová šedá +
61černoprsá pastelová všechny barvy75černoprsá pastelová všechny barvy
62černoprsá straka všechny barvy76černoprsá straka všechny barvy
63černoprsá vousatá všechny barvy77černoprsá vousatá všechny barvy
64černoprsá černolící vousatá všechny barvy78černoprsá černolící vousatá všechny barvy
65černoprsá černolící všechny barvy79černoprsá černolící všechny barvy
66černoprsá šedolící šedá + hnědá80černoprsá šedolící šedá + hnědá
67černoprsá běloprsá81černoprsá běloprsá
68černoprsá izabela82černoprsá izabela
69černoprsá oranžovoprsá83černoprsá oranžovoprsá
70černoprsá ostatní kombinace84černoprsá ostatní kombinace
SKUPINA 7SKUPINA 8
1,0 – ostatní III0,1 – ostatní III
85běloprsá šedá101běloprsá šedá
86běloprsá hnědá102běloprsá hnědá
87běloprsá světlehřbetá šedá + hnědá103běloprsá světlehřbetá šedá + hnědá
88běloprsá ostatní barvy s normální kresbou104běloprsá ostatní barvy s normální kresbou
89izabela šedá105izabela šedá
90izabela hnědá106izabela hnědá
91izabela ostatní barvy s normální kresbou107izabela ostatní barvy s normální kresbou
92oranžovoprsá
šedá
108oranžovoprsá
šedá
93oranžovoprsá hnědá109oranžovoprsá hnědá
94oranžovoprsá
světlehřbetá šedá + hnědá
110oranžovoprsá
světlehřbetá šedá + hnědá
95oranžovoprsá mramorová šedá + hnědá111oranžovoprsá mramorová šedá + hnědá
96oranžovoprsá mramorová ost. barvy s norm.kresbou112oranžovoprsá mramorová ost. barvy s norm.kresbou
97achátová113achátová
98chocholatá114chocholatá
99žlutozobá115žlutozobá
100eumo (všechny barvy)116eumo (všechny barvy)
101nové mutace a jiné kombinace117nové mutace a jiné kombinace