Klubové výstavy

Výstava, výstava, výstava …

Jedním z hlavních cílů našeho klubu je pravidelné, každoroční, uspořádání speciální výstavy zebřiček, pojaté jako otevřené mistrovství klubu a zároveň také jako otevřené mistrovství ČR. Tento cíl se nám bezezbytku daří plnit. Zorganizovali jsme již patnáct klubových výstav a pro letošní rok v tradičním termínu druhého listopadového víkendu připravujeme tu šestnáctou a jistě ne poslední.

Navázali jsme na tradici chrudimských zebřičkářských výstav, které byly impulzem pro vznik našeho klubu. O tom, že si naše klubovka našla řadu příznivců a má své pevné místo mezi chovateli zebřiček svědčí nejen každoročně stoupající počet vystavených ptáků a vystavovatelů, ale i návštěvníků, milovníků zebřiček, kteří se sjíždějí i ze vzdálených končin naší republiky a nezřídka i ze zahraničí. Stejně tak každoroční ohlas v chovatelském tisku ukazuje na zájem o naši výstavu.

Z výše uvedeného se zdá, že výstava má svůj pevný, zaběhnutý řád a vše běží ve vyjetých  kolejích. A přece se každoročně znovu zabýváme připomínkami členů, vystavovatelů i návštěvníků a rozhodujeme o tváři té letošní klubovky. Ve svém příspěvku se pokusím ukázat problémy, na které pořadatelé narážejí a musí se s nimi vyrovnat.

1/ Termín výstavy.

V úvodní části jsem napsal, že výstava probíhá v tradičním termínu druhého listopadového víkendu.

To je pravda, ale neznamená to, že všichni chovatelé jsou s tímto termínem spokojeni. Závisí to na způsobu chovu u jednotlivých chovatelů. Pokud chovatel nechává ptáky hnízdit už v zimních měsících bude mít mladé ptáky dostatečně „zralé“, přepeřené a schopné vystavovaní. Stejně tak starší ptáci měli dost času si po chovné sezoně odpočinout a dostat se do výstavní formy. Takovému chovateli termín klubovky vyhovuje. Pokud ale hnízdí až v jarních a letních měsících, ptáci nejsou „hotoví“ a tento chovatel by potřeboval výstavu posunout až na pozdější dobu, nejlépe na leden nebo únor. To by však pro nás znamenalo hledání jiných výstavních  prostor, kde bychom dokázali zajistit patřičnou teplotu a tím by vznikly vyšší náklady na výstavu. A zase by byla část chovatelů nespokojena, protože již své ptáky hnízdí.

Důležitým faktorem termínu výstavy je soulad s jinými chovatelskými akcemi, např. EXOTIKA

v Lysé nad Labem nebo EXOTA v Olomouci a to i proto, že klub podporuje účast svých členů na těchto akcích.

2/ Délka výstavy.

V současné době hodně výstav exotických ptáků probíhá formou krátkých, jednodenních výstav. Chovatelé přivezou ráno své chovance, mnohdy i ve vlastních bodovacích klecích, předají je pořadateli který během dopoledne zajistí jejich ocenění a následné označení bodovacími lístky, následuje krátké otevření výstavy pro veřejnost a odpoledne se jede domů.

Má to své výhody i nevýhody. Systém vyžaduje naprostou dochvilnost všech zúčastněných a i přes jejich zodpovědnost je pořadatel v jednom kole a tím může docházet k drobným chybám. Většinou není v jeho silách zajistit tisk a distribuci katalogu výstavy. Vystavující dostane katalog později v elektronické podobě, návštěvník má smůlu. Někteří chovatelé jsou spokojeni, protože ušetří jednu cestu tam a zpět, jiní, zvláště v případě kdy se vystavuje ve vlastních bodovačkách ne, protože ne vždycky se mohou při dopravě sdružit do jednoho auta. Posuzovaní ptáci nebývají po cestě dostatečně klidní pro kvalitní posouzení. To ale není pravidlo, protože ptáci dobře připravení na výstavu to většinou zvládají bez problémů. Tento způsob vystavování má své příznivce. Podle mého názoru je vhodný pro výstavy s menším počtem ptáků.

Naše klubovka probíhá ve čtyřdenním režimu. Ve čtvrtek většinou od 12 hodin předávají všichni vystavovatelé své chovance určeným pořadatelům. Ptáci jsou umístěni v našich bodovacích klecích, nakrmeni a napojeni. Mají dost času si zvyknout na nové prostředí a uklidní se. V pátek po celý den probíhá posuzování. Rozhodčí nejsou omezeni časem a ptáci jsou většinou klidní. Pořadatel má následně čas vyvěsit oceňovací lístky, označit vítěze a vytisknout katalog. V sobotu a v neděli dopoledne je výstava otevřená pro veřejnost. Množství návštěvníků po celou sobotu a zvláště zájem o prodejná zvířata nám potvrzuje, že daný časový harmonogram odpovídá velikosti výstavy a zájmu návštěvníků. Neděle bývá klidnější, chovatelé se sjíždějí pro své exponáty, vytvářejí diskusní skupinky, popřípadě dochází k výměně ptáků a čeká se na slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen po kterém je výstava ukončena. Pro vystavující chovatele je tento způsob náročnější o jednu cestu. Musí své chovance ve čtvrtek přivézt a v neděli odvézt. Praxe nám ukázala, že chovatelé ze vzdálených částí republiky se umí sdružit a dopravu si zajistí tak nějak kolektivně. Jeden to přiveze několika dalším. Jsem přesvědčen, že tento způsob výstavy je v našem případě vhodnější. V posledních ročnících bylo na klubovce vystavováno k pěti stům bodovaných zebřiček (a další zhruba dvě stovky prodejných ptáků), které mohly být zařazeny do stovky možných výstavních tříd. Neumím si představit jak zvládat toto množství v jednodenní výstavě.

3/ Bodovací klece.

Mít vlastní výstavní fundus je pro každou organizaci zátěží. Je to drahý majetek, který se opotřebovává a je ho třeba pravidelně udržovat. Jeho skladování většinou stojí peníze, které jsou alfou i omegou všeho podnikání. Dříve bylo normální, že členové organizací běžně chodili na brigády a tento majetek zvelebovali. To už se asi nenosí. Proto je na některých výstavách požadavek vystavovat ve vlastních výstavních klecích. To má svá úskalí. Omezuje to počet vystavených ptáků od jednoho chovatele. Není těžké si představit jak se naplní osobní auto dvaceti, nebo více bodovačkami pro ptáky, které chci na klubovce vystavit. Určitě se tam již nevejdou klece pro kolegu z vedlejšího města. Ne všichni chovatelé ( a úspěšní vystavovatelé) vlastní bodovačky mají a nebo jsou ochotni si je pořídit a rozhodně ne v množství v jakém jsou zvyklí na klubovce vystavovat. A také je důležité aby výstavní klece odpovídaly předepsanému standardu. Na trhu se dají pořídit klece starší výroby o hodně levněji než klece nové, ale většinou neodpovídají ať už rozměrem nebo barvou. Proto jsem moc rád, že se našemu klubu podařilo zajistit dostatečné množství bodovacích klecí, které máme díky patronaci Městského úřadu v Dašicích kde uskladnit a hlavně jsem moc rád , že se stále ještě najdou lidé (a ne všichni jsou členy klubu), kteří jsou ochotni přijít a o tento majetek pečovat a vůbec při výstavě pomoci.

4/Klecné, startovné.

Jak jsem napsal v předcházejícím odstavci jsou peníze alfou a omegou všeho podnikání a nebývá jich nikdy dost. Často mezi sebou v klubu vedeme diskuse zda vybírat na chovatelských výstavách celkem běžný poplatek za klecné např. 10 Kč/ klec, nebo jinde užívaný poplatek za „startovné“ např.   50 Kč/ vystavovatel. Chceme, aby naše výstava byla hojně obesílaná a to nejen členy klubu. Mám za to, že chovatelé ze vzdálených míst obesílající naši výstavu mají již tak dost vysoké náklady a proč jim je zvyšovat, zvláště když ty chybějící peníze zatím ještě pořád dokážeme zajistit jinou formou. Klub svým členům v podstatě neposkytuje žádné výhody a členové by byli od těchto poplatků i tak osvobozeni. Částka, kterou bychom vybrali od vystavovatelů nečlenů není ve své absolutní výši nijak rozhodující a pro nás důležitější je účast těchto chovatelů na dalších ročnících klubové výstavy. Mám za to, že je správnější vytvořit podmínky pro reklamu a sponzory, než vybírat další peníze od vystavovatelů. Totéž platí o prodeji katalogu výstavy. Vystavovatel by si ho z výše uvedených důvodů platit neměl a většina běžných návštěvníků si katalog ( a zvláště drahý katalog) nekoupí. Pokud někdo z vystavovatelů nebo návštěvníků chce finančně klub podpořit, má možnost peníze vhodit do kasičky, která bývá umístěna u vchodu do výstavního sálu.

5/ Posuzování.

Posuzování je největším problémem soutěžní výstavy, je největším zdrojem stížností a nespokojenosti. Nechci rozebírat kvality jednotlivých posuzovatelů, jejich kvalifikaci nebo jejich náhled na důležitost jednotlivých pozic či vad u posuzovaných ptáků. Tomu nerozumím a nepřísluší mě to hodnotit. Chci probrat tento problém z hlediska pořadatele výstavy.

Prvním problémem je řádné vyplnění a včasné doručení přihlášky ze strany chovatele. Naše výstava rozděluje ptáky do 116 výstavních tříd, které jsou rozděleny do 8 skupin. To odpovídá standardu pro jednotlivé třídy podle kterého rozhodčí ptáka posuzuje. Pták, který byl chovatelem přihlášen do špatné třídy je z posuzovaní vyloučen. Rozhořčení chovatele v tomto případě není na místě. On sám musí vědět co chová a znát standard vztahující se k jím vystavovaným zvířatům. Pořadatel prostě nemůže zjistit, že daný pták je špatně zařazen a třídu svévolně měnit. Seznam tříd pro výstavu je předem rozesílán s pozvánkami a přihláškami na výstavu a je volně k dispozici na klubových stránkách.

Dalším problémem je zajistit stejné posouzení pro všechny ptáky výstavy. To není tak jednoduché jak se zdá. Výstavu vzhledem k počtu vystavených ptáků posuzuje několik posuzovatelů, kteří si musí rozumět a mít tak zvaně stejné oko. Musí být stejně přísní. Je to úplně jiná situace, než když na velké výstavě, která není speciálně zaměřena pouze na jeden druh, jeden rozhodčí posuzuje zebříčky, jiný amadiny gouldové a další např. pásovníky. Není možné aby třeba ve třídě hnědých či šedých samců byl úspěšný pták, který by např. ve třídě  kolekcí nebo párů, kterou posuzoval jiný rozhodčí byl trestán za nějakou vadu. Počet rozhodčích také závisí na způsobu požadovaného posouzení. Chovatelé mají rádi když jsou všichni ptáci oceněni body a na oceňovacím lístku jsou uvedeny jejich vady popřípadě přednosti. Na  takové ocenění je logicky potřeba více času a tím i více rozhodčích ( a tím i více peněz, které v tomto případě ale nejsou rozhodující, protože problém je v tom, kde víc rozhodčích vzít),  než na posouzení ptáků tzv. predikátem a určení prvních sedmi míst v pořadí každé třídy. Složit skupinu posuzovatelů kteří budou splňovat tyto požadavky není tak jednoduché. Dále je důležité, aby tato skupina rozhodčích byla ochotna spolupracovat i v dalších letech. Posuzovatel určitým významným způsobem ovlivňuje vývoj a směr chovu a není možné skákat ze strany na stranu, protože loňský rozhodčí to viděl jinak. Jako příklad mohu uvést rozčarování chovatelů, kteří byli úspěšní na jedné velké výstavě kde posuzoval rozhodčí ze SRN a s velkou nadějí posílali své chovance na jinou velkou výstavu, kde ale posuzovali rozhodčí z Holandska, kteří si prostě daný evropský standard vykládali jinak a upřednostňovali jiné hodnoty.

V seznamu tříd jsou uvedeny i třídy pro tzv. novinky a ptáky v jiných třídách neuvedené. Přesto se může stát, že někteří ptáci zůstanou neoceněni, protože na danou mutaci není vypracován standard a prostě není podle čeho ptáky posoudit. Chovatelé těchto nových mutací se cítí poškozeni, ale oni sami by měli získat a přinést co nejvíce informací k tomu aby pro danou mutaci mohl být standard vypracován.

Cílem mého psaní je připomenout chovatelské veřejnosti, že není všechno tak samozřejmé, jak se to zdá. Že každé, zdánlivě jednoduché řešení nějakého stavu má svá pro a svá proti, své příznivce a své odpůrce. Ostatně tak jako všechno ostatní lidské počínání. Chtěl jsem objasnit těm, kteří mají pocit, že naše klubová výstava by měla mít jinou tvář, že o tom přemýšlíme, ale že nás k současnému řešení  něco vede. I když změna je život a nikdy není vyloučena.

Je jasné, že speciální výstava této velikosti vždycky bude mít své problémy a vždy bude co zlepšovat. Také je jasné, že spoustě drobných „nedostatků“ se dá předejít odpovědnějším přístupem  nás všech a výstava bude opravdu tím pravým svátkem lidí, které sdružuje stejný zájem a to chov výstavních zebřiček.

Děkuji všem chovatelům i nechovatelům, členům i nečlenům klubu, kteří se nějak podílejí na organizaci klubové výstavy. Pro mě je tato výstava svátkem a těším se na každou další.

Pavel Švehla

Přehled klubových výstav

AkceDatumMístoKatalogVítězové Související odkazy a ohlasy
1. Klubová výstava+foto 16.-17.11.2002
Nemošice
2002-11-16-Nemosice2002-11-16-Nemosice-vysledky
2. Klubová výstava+foto15.-16.11.2003
Nemošice
2003-11-15-Nemosice2003-11-15-Nemosice-vysledky
3. Klubová výstava+foto27.-28.11.2004
Nemošice
2004-11-27-Nemosice2004-11-27-Nemosice-vysledky
4. Klubová výstava+foto28.-29.01.2006
Nemošice
2006-01-28-Nemosice2006-01-28-Nemosice-vysledky
5. Klubová výstava+foto18.-19.11.2006
Nemošice
2006-11-18-Nemosice2006-11-18-Nemosice-vysledky
6. Klubová výstava+foto17.-18.11.2007
Nemošice
2007-11-17-Nemosice2007-11-17-Nemosice-vysledky
7. Klubová výstava+foto18.-19.10.2008
Nemošice
2008-10-18-Nemosice2008-10-18-Nemosice-vysledky
8. Klubová výstava+foto14.-15.11.2009
Dašice
2009-11-14-Dasice2009-11-14-Dasice-vysledky
9. Klubová výstava+foto13.-14.11.2010
Dašice
2010-11-13-Dasice2010-11-13-Dasice-vysledky
10. Klubová výstava+foto12.-13.11.2011
Dašice
2011-11-12-Dasice2011-11-12-Dasice-vysledky
11. Klubová výstava+foto10.-11.11.2012
Dašice
2012-11-10-Dasice2012-11-10-Dasice-vysledky
12. Klubová výstava+foto09.-10.11.2013
Dašice
2013-11-09-Dasice2013-11-09-Dasice-vysledky
13. Klubová výstava+foto08.-09.11.2014
Dašice
2014-11-08-Dasice2014-11-08-Dasice-vysledky
14. Klubová výstava+foto07.-08.11.2015
Dašice
2015-11-07-Dasice2015-11-07-Dasice-vysledkyDašice, hlavní město České republiky-Petr Podpěra
15. Klubová výstava+foto12.-13.11.2016
Dašice
2016-12-11-Dasice2016-12-11-Dasice-vysledky
16. Klubová výstava+foto11.-12.11.2017Dašice2017-11-11-Dasice
17. Klubová výstava+foto10.-11.11.2018Dašice2018-11-10-Dasice2018-11-10-Dasice-vysledky
Přehled klubových výstav