Klubová výstava zebřiček 2018

O výstavě | Výsledky

Vážení vystavovatelé a hosté,

vítáme vás na 17. klubové výstavě, která je již tradičně pojata jako Otevřené mistrovství ČR.
Prvních sedm ročníků proběhlo v administrativních prostorách hřebčína v Nemošicích. Díky patronaci Městského úřadu v Dašicích, vstřícnosti a podpoře jeho zastupitelů se letos již podesáté scházíme ve zdejších prostorách bývalých kasáren. Nejedná se pouze o vstřícnost, která nám umožňuje využít prostory k vystavování se zázemím pro občerstvení a v průběhu mezí výstavami i skladovací prostory pro výstavní materiál, ale i o finanční podporu, která nám umožňuje pořádat výstavy s tradičními výsadami.
Jedná se o vícedenní výstavu, která se nekryje s termíny výstav, co do délky podobných (Exota Olomouc, Exotika Lysá nad Labem) a tedy umožňuje vystavovatelům zúčastnit se více výstav. Klub disponuje vlastními bodovačkami, což umožňuje chovatelům ze vzdálených míst republiky a ze zahraničí, aby se sdružili a zajistili si společný dovoz ptáků, zlevnili si tím cenu dopravy a nemuseli omezovat počet vystavených ptáků podle kapacity svých přepravních prostředků. !Jsme si vědomi, že i tak jsou náklady chovatelů ze vzdálených míst republiky a ze zahraničí, kteří se chtějí zúčastnit naší výstavy, dost vysoké. Proto, vzhledem k podpoře ze strany města a dalších sponzorů, kterým tímto děkujeme, doposud nebylo nutné vybírat od vystavovatelů poplatek za klecné, nebo startovné a tím dál navyšovat již tak dost vysoké náklady vystavovatelů. Jde nám o udržení a další zvyšování kvality výstavy a proto se snažíme, kromě jiného, i o vytvoření příznivého prostředí pro vystavovatele.
O tom, že si naše klubovka našla řadu příznivců a má své pevné místo mezi chovateli zebřiček svědčí nejen vysoký počet vystavených ptáků a vystavovatelů, ale i návštěvníků, milovníků zebřiček, kteří se sjíždějí i ze vzdálených končin naší republiky a nezřídka i ze zahraničí. Stejně tak každoroční ohlas v chovatelském tisku ukazuje na zájem o naši výstavu.

Přejeme vám hezký chovatelský zážitek.

Výbor KCHZ ČR

« 1 z 3 »