Zvolen nový výbor KCHZČR z.s.

Oznámení

Zvolen nový výbor KCHZČR z.s.

Ve dnech 1.-14.5.2021 proběhlo korespondenční hlasování o složení nového výboru a revizní komise KCHZČR, kterého se zúčastnilo 25 z 33 členů klubu.

Počtem 24 hlasů byl zvolen nový výbor ve složení:

  • Otakar Buldra
  • Ivan Hájek
  • Petr Hráček
  • Martin Papač
  • Daniel Tušla

Počtem 24 hlasů byla zvolena nová revizní komise ve složení:

  • Jiří Felt
  • Jiří Michna
  • Roman Vávra