Pastelové mutace – změna standardu

Pastelová mutace zaznamenala v posledních letech řadu změn ve standardních požadavcích. Hlavně v kombinaci s jinými barvami. Například ne všechny kombinace by měly být zesvětleny všude. Naopak jsou kombinace, kde je požadován co největší kontrast barvy a kresby.

Samozřejmě, základní barvy pastelové šedé a pastelově hnědé by měly být jednoduše zcela zředěné (zesvětlené). Stejně tak i rudoprsá pastelová šedá a hnědá.

V kombinacích, jako je například pastelová černoprsá, pastelová vousatá, pastelová černolící…, kde je přidána barva s černým faktorem, by všechna černá pole měla být co nejhlouběji černá. To má zajistit co největší kontrast s ostatními barevnými poli, která jsou pastelem bělená (zesvětlená). Černá barva může být až 20 % zesvětlena. Čím menší zesvětlení černé kresby (a tím hlubší černá), tím lepší!

Ale třeba i pastelová světlehřbetá je požadována s co největším kontrastem kresby a barvy. Celou tuto revoluci ve standardních požadavcích na pastely přinesl pastelový světlehřbetý šedý samec, který byl vystaven na výstavě v Belgii. Tento samec byl obdivován pro svůj, do té doby nevídaný kontrast bílé a černé barvy. Najednou bylo vidět, že je možné odchovat zesvětlené pastelové ptáky s plnou černou barvou. Proto začali okolní země upravovat své standardní požadavky na tuto, ale i na jiné kombinace s pastelem. Jelikož jsme malá země a pastelových zebřiček u nás nebylo a není mnoho, zatím jsme standard neupravovali. Tyto změny jsme samozřejmě zaznamenali a sledovali jejich vývoj. Ani dnes není vše sjednoceno. Některé země mají drobné odlišnosti. Např. Německý standard požaduje trochu více kontrastu (například boky samců) a udává celkové zředění asi o 50 %. V Holandsku je požadováno stejnoměrné zesvětlení barvy až o 70 %.

Myšleno zředění ostatních barev. Černá není zesvětlena, není brána jako barva, ale kresba. Proto se mluví o kontrastu mezi barvou (zesvětlenou) a kresbou (v plné síle).

Při posuzování barvy pastelu je třeba dbát na to, aby byla rovnoměrná barva zad a křídel. V barvě zad nesmí být flekatost. Křídla bývají často světlejší než záda. Pokud rozdíl barev není příliš velký a barva křídel je vyrovnaná, pak to nemusí být přímo špatné a bráno za chybu. Pták s nejmenším barevným rozdílem mezi křídly a zády musí být upřednostněn.

Protože stále více našich chovatelů jezdí do zahraničí pro tyto ptáky a co je ještě důležitější, naši chovatelé vozí tyto ptáky do zahraničí vystavovat, musí se i u nás udělat v tomto pořádek.

Nejde o to vymýšlet něco nového. Jde jen o to, zpracovat drobné rozdíly ve standardech okolních zemí a vyjít z toho s nějakou verzí, která vyhovuje nám.

Pastelová mramorová šedá

Obecně:

Vzhledem k tomu, že není (téměř) žádný rozdíl mezi velmi dobrou pastelovou mramorovou šedou samicí a mramorovou šedou samicí, je rozhodnuto, že nebude určena samostatná třída pro tuto kombinaci. Pastelová mramorová šedá, pokud bude mít černou kresbu, jak je požadováno, bude pouze více bělejší než mramorová šedá samice, která musí mýt krémový tón ve vrchní barvě těla. Pastelová mramorová samice musí mít také viditelný rozdíl barev spodní a vrchní části těla.

Kresba:

Barva slzné čárky, ozobní čárky, zebrování na hrdle, hrudní pásek a kresba ocasu by měla být v pastelové mramorové šedé kombinaci černá. Tento požadavek je v současné době sotva dosažitelný. Kontrola musí být, proto prováděna s určitou shovívavostí. Je třeba poznamenat, že zejména vybarvení ocasu vyžaduje značnou shovívavost od posuzovatelůSamci musí mít v líci jasně viditelný světlý odstín oranžové barvy. Čistě bílá líce je chyba a musí být potrestána srážkou bodů. Zrovna tak boky samců musí vykazovat světle oranžovou barvu, ve které budou viditelné bílé tečky. Tato kombinace se pořad nachází v experimentální fázi.

Tato kombinace bude nadále bez samostatného standardu a bude se přihlašovat do třídy nové mutace a jiné kombinace. Číslo třídy pro samce 101 a pro samice 117.

Toto doplnění standardu vzniklo překladem Německého a Holandského standardu.

Na členské schůzi byla určena skupinka chovatelů, kteří tuto mutaci a její kombinace chovají, aby připravili své návrhy pro úpravu.

Přeložil a připravil pro schválení ostatními chovateli těchto mutací – Otakar Buldra

Chovatelé, kteří se podíleli na schválení změn:

Radek StrnadMartin Papač a Ivan Hájek

Za posuzovatele se na vzniku podílel: Petr Hráček

KCHZ prosinec 2018