Kritéria

Standard – Výstavních zebřiček

Posuzování jednotlivců

1. Bodové hodnocení

 • ptáci se posuzují ve čtyřech pozicích a deseti kritériích

Bodovací stupnice a výstavní podmínky pro výstavní zebřičky

1. Typ (10 bodů), Velikost (10 bodů), Postoj (10 bodů), Kondice (10 bodů) 40 bodů
2. Barva (20 bodů), Kresba (15 bodů) 35 bodů
3. Opeření (10 bodů) 10 bodů
4. Zobák (5 bodů), Nohy (5 bodů), Prsty (5 bodů) 15 bodů
  CELKEM 100 bodů


2. Hodnocení podle pořadí 

 • určí se pořadí prvních sedmi ptáků ve třídě

Kvalita ptáků se může slovně vyjádřit predikátem.

Bodové hodnocení a přechod na predikát

90  bodů a více Výborný V
87 – 89 bodů Velmi dobrý VD
84 – 86 bodů Dobrý D
81 – 83 bodů Uspokojivý U
méně než 81 bodů Neuspokojivý NU

Posuzování kolekcí

Bodové hodnocení kolekcí

360 bodů a více Výborná
354 – 359 bodů Velmi dobrá
348 – 353 bodů Dobrá

Soutěž kolekcí se hodnotí tak, že k získaným bodům všech čtyř ptáků se přičítá 1 – 6 bodů za soulad kolekce. Rozdíl bodů uvnitř kolekce se následně odečítá od maximálního počtu bodů za soulad, např. ptáci byli ohodnoceni body 86, 86, 88 a 89. Rozdíl mezi nejvyšším a nejnižším jsou 3 body, které se odečtou od 6 bodů a kolekce dostane 3 body za soulad.

Posuzování párů

1. Bodové hodnocení

 • Posuzuje se každý pták v páru zvlášť a podle součtu bodů se určuje pořadí

2. Hodnocení podle pořadí

 • (viz jednotlivci)

Kritéria

Typ: 10b     

 standard typ

Parametry

 • kompaktní postava
 • kulatá hlava
 • krátký kuželovitý zobák
 • široká zaoblená záda
 • široká prsa
 • konce křídel končí u kořene ocasu
 • rovná hřbetní linie

Vady

 • hubený nebo tlustý
 • plochá nebo úzká prsa
 • vystouplé nebo ploché břicho
 • dlouhé nebo krátké nohy
 • propadlá záda, hrb
 • zalomený a uškrcený krk
 • úzká nebo plochá hlavička
 • všechny vady hodnotíme mínus 3-5 body

Velikost: 10b

standard velikost e1491427730322

Parametry

 • délka 12,5cm
 • robustní postava

Vady

 • velikost malá nebo velká
 • nesouměrnost jednotlivých částí
 • všechny vady hodnotíme mínus 2-4 body

Postoj: 10b

standard postoj

Parametry

 • vzpřímené držení těla
 • držení křídel
 • držení ocasu
 • držení nohou

Vady

 • postoj kolmý nebo ležící
 • svěšená nebo zkřížená křídla
 • vysící nebo vystouplý ocas
 • všechny vady hodnotíme mínus 2-3 body

Barva: 20b

Parametry

 • barva odpovídající mutaci
 • barvy jsou intenzivní
 • stejnoměrnost barvy

Vady

 • barva ušpiněná nebo rozmazaná
 • tupá
 • světlá nebo tmavá
 • skvrnitá
 • viditelná štěpitelnost
 • u bílých ptáků každá skvrnitost
 • všechny vady hodnotíme mínus 5-6 bodů, u bílých ptáků mínus 3 body, proto aby nebyli zvýhodněny vůči barevným

Kresba: 15b

standard kresba

Parametry

 • kresba odpovídající dané mutaci
 • výraznost kresby

Vady

 • kresba přerušená
 • nežádoucí strakatost
 • slabá (neodpovídajicí mutaci)
 • všechny vady hodnotíme mínus 3-5 body, u bílých ptáků se nehodnotí, samčí kresba na prsou u samice vede k výluce, samčí kresba na bocích u samice se toleruje

Opeření: 10b

standard opereni

Parametry

 • celkově kompaktní opeření

Vady

 • chybějící letky nebo ocasní pera
 • neuhlazené
 • ušpiněné
 • slepené
 • pták je rozpeřen
 • dlouhý nebo neuzavřený ocas
 • všechny vady hodnotíme mínus 2-3 body

Kondice: 10b

Parametry

 • pták je klidný
 • je celkově dopeřený
 • nevykazuje žádné nemoci

Vady

 • pelichající
 • neklidný
 • stresovaný
 • stále se zdržující na dně klece
 • spící
 • všechny vady hodnotíme mínus 5 bodů až výluka

Zobák: 5b

Parametry

 • krátký kuželovitý
 • bez poškození a deformací
 • intenzivní barva (u samců korálově červený, u samic může být o odstín světlejší- oranžovo červený)

Vady

 • křivý nebo přerostlý
 • rýhovaný a netypický
 • všechny vady hodnotíme mínus 2-3 body, křivý zobák vede k výluce

Nohy a prsty: 10b

Parametry

 • nohy oranžově červené
 • tři prsty v předu a jeden s krátkým drápem vzadu

Vady

 • nohy a prsty nesmí být šupinaté
 • poraněné a nečisté
 • prsty dlouhé a krátké
 • deformované, neobepínající bidélko
 • všechny vady hodnotíme mínus 2-3 body, chybějící prst vede k výluce

 Klub chovatelů zebřiček České republiky