Aktuality

Program členské schůze ,která se bude konat 11.11.2018 v 9 hodin v Dašicích
1.Zpráva hospodáře
2.Zpráva revizní komise za rok 2017
3.Zpráva předsedy
4.Volby do výboru a revizní komise
5.Diskuze

17.klubová výstava v Dašicích

 

Výstavní podmínky XVII. klubové výstavy

 a otevřeného Mistrovství  ČR

  výstavních zebřiček

 

Pořádá Klub chovatelů zebřiček České republiky z.s.

 

 1. Výstava se bude konat ve dnech 10. – 11. listopadu 2018 v objektu bývalých kasáren v

Dašicích.

 1. Na výstavu lze přihlásit jednotlivce, páry a kolekce. U jednotlivců maximálně 4 kusy od

jednoho chovatele do stejné výstavní třídy.

 1. Vystavováni mohou být ptáci ročníků 2017 a 2018. Starší ptáci a ptáci cizích chovů

nebudou do soutěže zařazeni.

 1. Vystavení ptáci musí být opatření registračním kroužkem, značení barevným rozlišovacím

kroužkem je nepřípustné.

 1.  Při vyplňování přihlášky na výstavu je nutné vyplnit kolonku „výstavní třída“ podle

    seznamu tříd, který je součástí těchto výstavních podmínek. Za zařazení ptáka do

    příslušné třídy odpovídá chovatel. Špatně zařazení ptáci budou ze soutěže vyloučeni.

 1. Vyhodnoceni budou:

Vítěz třídy                               – ocenění kokardou   /podle čl.7/

Vítěz skupiny                          – ocenění kokardou a pohárem

Mistr ČR 1,0                           – ocenění kokardou a pohárem

Mistr ČR  0,1                          – ocenění kokardou a pohárem

Mistr ČR páry                         – ocenění kokardou a pohárem   /podle čl. 8/

Mistr ČR kolekce                    – ocenění kokardou a pohárem   /podle čl. 8/

Mistr klubu                              – ocenění kokardou a pohárem

 1. V jednotlivých třídách bude určeno pořadí prvních sedmi ptáků a pouze v případě dodržení

podmínky vystavení minimálně sedmi ptáků od třech chovatelů bude vítěz třídy oceněn

kokardou. Ze všech vítězů tříd budou vybráni vítězové skupin a z nich pak celkový vítěz

výstavy.

 1. Podmínkou pro stanovení pořadí v soutěži kolekcí a párů je vystavení minimálně tří kolekcí

od třech chovatelů a pěti párů od třech chovatelů.

 1. Pořadatel výstavy vyhlašuje soutěž „Cena Ing. Miloslava Šobra“, kterou získá nejlepší

odchov ročníku 2018. Vítěze určí posuzovatel a  bude oceněn pohárem.

 1. Pořadatel výstavy vyhlašuje soutěž „Cena starosty města Dašice“, kterou získá nejlepší

pták z málo chovaných a nově šlechtěných mutací. Vítěze určí posuzovatel a bude oceněn

pohárem.

 1. Příjem ptáků na výstavu bude ve čtvrtek 8.11.2018 od 12.00 do 20.00 hodin
 2. Posuzování bude provedeno v pátek 9.11. 2018.
 3. Výstava bude otevřena pro veřejnost ve dnech: sobota 10.11.2018 od 8.30 do 18.00 hodin

neděle 11.11.2018 od 8.30 do  12.00 hodin

 1. Vyhodnocení výstavy a předání cen proběhne v neděli 11.11.2018 od 13.00 hodin
 2. Výdej ptáků chovatelům začne v neděli ve 13.30 hodin.
 3. Při výstavě bude probíhat i prodej ptáků. Zvířata určená do prodejní části není potřeba pře-

dem přihlašovat, jejich evidence proběhne při předávání na výstavu. Pokud dojde k prodeji

ptáka z bodované části výstavy bude vydán kupujícímu až po ukončení výstavy. Pořadatel

si ponechá 10%  z ceny prodaných ptáků.

 1. Vystavovatel souhlasí s uvedením své adresy a kontaktu do katalogu výstavy a s fotografová-

ním jím vystavených ptáků a následným využitím fotografií pro potřebu pořadatele výstavy.

 1. Uzávěrka přihlášek je 1.11.2018
 2. Přihlášku zašlete na adresu: Felt Jiří, U stadionu 729, Chrudim 3, 537 03

 

       Tel: 723 996 626       E-mail: leafeltova @ gmail.com

Seznam tříd pro 17. klubovou výstavu a jejich rozdělení do skupin
SKUPINA 1 SKUPINA 2
1,0 – normální kresba základních barev 0,1 – normální kresba základních barev
1 šedá 11 šedá
2 hnědá (skořicová) 12 hnědá (skořicová)
3 světlehřbetá šedá 13 světlehřbetá šedá
4 světlehřbetá hnědá 14 světlehřbetá hnědá
5 mramorová šedá 15 mramorová šedá
6 mramorová hnědá 16 mramorová hnědá
7 pastelová šedá 17 pastelová šedá
8 pastelová hnědá 18 pastelová hnědá
9 pastelová světlehřbetá šedá 19 pastelová světlehřbetá šedá
10 pastelová světlehřbetá hnědá 20 pastelová světlehřbetá hnědá
SKUPINA 3 SKUPINA 4
1,0 – ostatní I 0,1 – ostatní I
21 bílá 39 bílá
22 straka šedá 40 straka šedá
23 straka hnědá 41 straka hnědá
24 straka ostatní barvy 42 straka ostatní barvy
25 sedlová (všechny barvy) 43 sedlová (všechny barvy)
26 šedolící šedá 44 šedolící šedá
27 šedolící (hnědolící) hnědá 45 šedolící (hnědolící) hnědá
28 šedolící ostatní barvy 46 šedolící ostatní barvy
29 černolící šedá 47 černolící šedá
30 černolící hnědá 48 černolící hnědá
31 černolící světlehřbetá šedá + hnědá 49 černolící světlehřbetá šedá + hnědá
32 černolící mramorová šedá + hnědá 50 černolící mramorová šedá + hnědá
33 černolící ostatní barvy 51 černolící ostatní barvy
34 vousatá šedá 52 vousatá šedá
35 vousatá hnědá 53 vousatá hnědá
36 vousatá světlehřbetá šedá + hnědá 54 vousatá světlehřbetá šedá + hnědá
37 vousatá mramorová šedá + hnědá 55 vousatá mramorová šedá + hnědá
38 vousatá ostatní barvy 56 vousatá ostatní barvy
SKUPINA 5 SKUPINA 6
1,0 – ostatní II 0,1 – ostatní II
57 černoprsá šedá 71 černoprsá šedá
58 černoprsá hnědá 72 černoprsá hnědá
59 černoprsá světlehřbetá šedá + hnědá 73 černoprsá světlehřbetá šedá + hnědá
60 černoprsá mramorová šedá + hnědá 74 černoprsá mramorová šedá + hnědá
61 čenoprsá pastelová všechny barvy 75 čenoprsá pastelová všechny barvy
62 černoprsá straka všechny barvy 76 černoprsá straka všechny barvy
63 černoprsá vousatá všechny barvy 77 černoprsá vousatá všechny barvy
64 černoprsá černolící vousatá všechny barvy 78 černoprsá černolící vousatá všechny barvy
65 černoprsá černolící všechny barvy 79 černoprsá černolící všechny barvy
66 černoprsá šedolící 80 černoprsá šedolící
67 černoprsá běloprsá 81 černoprsá běloprsá
68 černoprsá izabela 82 černoprsá izabela
69 černoprsá oranžovoprsá 83 černoprsá oranžovoprsá
70 černoprsá ostatní kombinace 84 černoprsá ostatní kombinace
SKUPINA 7 SKUPINA 8
1,0 – ostatní III 0,1 – ostatní III
85 běloprsá šedá 101 běloprsá šedá
86 běloprsá hnědá 102 běloprsá hnědá
87 běloprsá světlehřbetá šedá + hnědá 103 běloprsá světlehřbetá šedá + hnědá
88 běloprsá ostatní barvy s normální kresbou 104 běloprsá ostatní barvy s normální kresbou
89 izabela šedá 105 izabela šedá
90 izabela hnědá 106 izabela hnědá
91 izabela ostatní barvy s normální kresbou 107 izabela ostatní barvy s normální kresbou
92 oranžovoprsá šedá 108 oranžovoprsá šedá
93 oranžovoprsá hnědá 109 oranžovoprsá hnědá
94 oranžovoprsá  světlehřbetá šedá + hnědá 110 oranžovoprsá  světlehřbetá šedá + hnědá
95 oranžovoprsá mramorová šedá + hnědá 111 oranžovoprsá mramorová šedá + hnědá
96 oranžovoprsá mramorová ost. barvy s norm.kresbou 112 oranžovoprsá mramorová ost. barvy s norm.kresbou
97 achátová 113 achátová
98 chocholatá 114 chocholatá
99 žlutozobá 115 žlutozobá
100 eumo 116 eumo
101 nové mutace a jiné kombinace 117 nové mutace a jiné kombinace

KLUB CHOVATELŮ ZEBŘIČEK PŘIHLÁŠKA NA  XVII. KLUBOVOU  VÝSTAVU
ČESKÉ REPUBLIKY z.s.
Klubu chovatelů zebřiček ČR
 Konanou 10. – 11.11.2018 Dašicích
Chovatel:
Adresa:
Telefon:
Barva: výst,tř. pohl. kol. pár číslo kroužku
Datum: Podpis:
Přihlášku zašlete na adresu: Jiří Felt, U Stadionu 729, 537 03 Chrudim 3
Tel: 723 996 626 E-mail: leafeltova@gmail.com

Samčí znaky u samiček zebřičky

Náš český standard zebřičky pestré (standard Klubu chovatelů zebřiček České republiky) je překladem německého standardu. Byl přeložen roku 2000. Z kterého roku tento německý standard pocházel, jsem se nedopátral. Jediná změna v našem standardu, zrušení tolerance samčích znaků na boku samic, je z roku 2017. Nepočítám rozšíření klubového standardu o nové mutace(2017), např. eumo.     >> číst více

14. Derby drobných exotů

14. otevřené Česko – německé Derby drobných exotů pořádané ve spolupráci KPEP a AG Klub se uskutečnilo v sobotu 9. června v Nymburku. Do tohoto jednodenního soutěžení přihlásilo 27 chovatelů 245 ks drobných exotů. Klub AG se podílel významnou měrou na přípravách i v den konání.

Díky všem.

Výstavu posoudili profesionálně posuzovatelé Hans-Jürgen Helm, Josef Piskora a Tomášové Osoba a Trnobranský. Hodnotilo se tak jako ve všech minulých ročnících pedikátem.

Celkovým vítězem se stala amadina Gouldové
přítele Petříka.

Z výsledků výstavy byl taky vypočítán a udělen “Prezidentský pohár”
příteli Romanu Veselkovi.

Gratuluji.

Jak zjistíte z katalogu drtivou část exponátů tvoří  zebřičky a guldy. Bohužel chůvičky a rýžovnící se vytrácejí. Za zmínku stojí, že o této naší soutěží se dozvěděli chovatelé i v Moskvě a neváhali nás navštívit.

Nafotil Petr Štěpánek

 
logo-derby-2018
logo-derby-2018
DSCN1786
DSCN1786
DSCN1785
DSCN1785
02158ed9405873d47e6412db0d0ea9a4
02158ed9405873d47e6412db0d0ea9a4
4021ef64fe0637a1a44291351cc129ff
4021ef64fe0637a1a44291351cc129ff
cc57f80353aecc624efb1fffaf621a81
cc57f80353aecc624efb1fffaf621a81
5e8d5e71a33619687e21dd208e8f721f
5e8d5e71a33619687e21dd208e8f721f
09d33a0c610ea9340220202be793bb30
09d33a0c610ea9340220202be793bb30
06da5722f52962cde59a0fcdf6b3f59f
06da5722f52962cde59a0fcdf6b3f59f
3611bc1a3991ab30c7f7ccda2b494c89
3611bc1a3991ab30c7f7ccda2b494c89
996f91d819e8a3388ff045cb38e9305f
996f91d819e8a3388ff045cb38e9305f
0367178ccdf956753296724f74bf28c8
0367178ccdf956753296724f74bf28c8
d755b8771674b2fb41c106585b704ab1
d755b8771674b2fb41c106585b704ab1
29d7e592031c72b7fa348fcd0f57b16e
29d7e592031c72b7fa348fcd0f57b16e
ec4dbcc5846dfcfd1d51717e7f2b4a83
ec4dbcc5846dfcfd1d51717e7f2b4a83
0768a6ac7b6500d839c706449c8d1430
0768a6ac7b6500d839c706449c8d1430
04786a5dced4f47a8bece0bc8fa74d57
04786a5dced4f47a8bece0bc8fa74d57
0772456e17dd0668fc98b8b2628644f1
0772456e17dd0668fc98b8b2628644f1
DSCN1790
DSCN1790
DSCN1793
DSCN1793
DSCN1800
DSCN1800
DSCN1797
DSCN1797
DSCN1791
DSCN1791
DSCN1788
DSCN1788
DSCN1794
DSCN1794
DSCN1798
DSCN1798
DSCN1792
DSCN1792
DSCN1796
DSCN1796
DSCN1803
DSCN1803
DSCN1802
DSCN1802
«  1 z  »

Drtivá většina vystavovatelů zebřiček byli členové našeho klubu. Nejlepší zebřička výstavy získala 0.1 hnědá od Jiřího Švadlenky.

Úvod i fotografie ze stránek AG klubu. http://www.agklub.cz/

Katalog zde:http://www.agklub.cz/images/vystavy/derby-2018/katalog-derby-2018.pdf

Více o samotné výstavě od Aleše Nebeského zde:https://alesnebesky-zebrickapestra.webnode.cz/na-prodej/

 

EXOTIKA 28.-31.09.2010 LYSÁ NAD LABEM

 
Zebřička šedá 1,0
Zebřička šedá 1,0
Zebřička šedá světlehřbetá 0,1
Zebřička šedá světlehřbetá 0,1
Zebrička šedá světlehřbetá 1,0
Zebrička šedá světlehřbetá 1,0
Zebřička skořicová 0,1
Zebřička skořicová 0,1
Zebřička skořicová 0,1
Zebřička skořicová 0,1
Zebřička skořicová 1.0
Zebřička skořicová 1.0
Zebřička skořicová 1.0
Zebřička skořicová 1.0
Zebřička skořicová 1.0
Zebřička skořicová 1.0
Zebřička skořicová 1.0
Zebřička skořicová 1.0
Zebřička skořicová 1.0
Zebřička skořicová 1.0
Zebřička skořicová 1.0
Zebřička skořicová 1.0
Zebřička skořicová černolící 0,1
Zebřička skořicová černolící 0,1
Zebřička skořicová černoprsá 0,1
Zebřička skořicová černoprsá 0,1
Zebřička skořicová černoprsá 0,1
Zebřička skořicová černoprsá 0,1
Zebřička skořicová černoprsá 0,1
Zebřička skořicová černoprsá 0,1
Zebřička skořicová černoprsá 0,1
Zebřička skořicová černoprsá 0,1
Zebřička mramorová 1,0
Zebřička mramorová 1,0
Zebřičkaš šedá 0,1
Zebřičkaš šedá 0,1

Ohlasy na výstavu- článek z www.vcpcso.cz zde:

 

13. Výstava drobných exotů 07. – 09.12.2006 LYSÁ NAD LABEM

 
šedá bělobřichá - Pekhart
šedá bělobřichá – Pekhart
skořicová černoprsá - Švadlenka
skořicová černoprsá – Švadlenka
skořicová černoprsá - Švadlenka
skořicová černoprsá – Švadlenka
zebřička bílá- Vaněk
zebřička bílá- Vaněk
zebřička šedá světlehřbetá 0,1
zebřička šedá světlehřbetá 0,1
zebřička skořicová - Švadlenka
zebřička skořicová – Švadlenka
zebřička skořicová - Švadlenka
zebřička skořicová – Švadlenka
zebřička skořicová - Švadlenka
zebřička skořicová – Švadlenka
zebřička skořicová rudoprsá
zebřička skořicová rudoprsá
zebřička skořicová straka
zebřička skořicová straka
zebřička stříbrná
zebřička stříbrná
Absolutni vítěz výstavy - Hájek Ivan
Absolutni vítěz výstavy – Hájek Ivan

12. Výstava drobných exotů Ptačí svět 3.-5.12.2004 LYSÁ NAD LABEM

 
absolutní vítěz
absolutní vítěz
vítěz kategorie 0.1 šedá
vítěz kategorie 0.1 šedá
vítěz kategorie isabela
vítěz kategorie isabela
vítěz kategorie skořicová
vítěz kategorie skořicová
vítěz kategorie 1.0 šedá
vítěz kategorie 1.0 šedá
vítěz kategorie šedá černolící
vítěz kategorie šedá černolící
vítěz kategorie skořicová černoprsá 0.1
vítěz kategorie skořicová černoprsá 0.1
vítěz kategorie skořicová černoprsá 1.0
vítěz kategorie skořicová černoprsá 1.0
vítěz kategorie -skořicová
vítěz kategorie -skořicová
absolutní vítěz
absolutní vítěz
vítěz kategorie mramorová
vítěz kategorie mramorová

Krmítka

Automatická krmítka, používáno rok, 28 ks – 30 Kč/ks

Krmítka s mřížkou 20 cm, používáno půl roku, 10 cm, 10 ks – 20Kč/ks

Info: +420 725 178 833,  MPapac@seznam.cz

Ono se řekne eumo, ale …

Ono se lehce řekne eumo, ale . . .

Na poslední dašické výstavě bylo poprvé vystaveno vystaveno několik drobných tmavých zebřiček, které vystavovatelé nahlásili jako euma. Nebyly posuzovány, neboť nebylo podle čeho hodnotit. Nemáme totiž standard na eumo. A proč nemáme standard na eumo? Protože ho nikdo neudělal. A kdo by ho měl udělat? Naprosto logická odpověď zní: klub. A kdo je klub? Přece všichni, kdo jsou na seznamu členů klubu.

Dost filozofování a teď přímo k věci. Standard sice můžeme stvořit sami, návrh standardu by měli udělat především chovatelé „euma“. Dávám do úvozovek, protože pokud nemáme standard, nemáme eumo, ale pouze tmavou zebřičku, které říkáme eumo. Řada z vás jezdí do okolních států, kde standard na tuto mutaci nepochybně je. Co kdybyste, vážení chovatelé cestovatelé a importéři, požádali tamní chovatele o zaslání standardu, a nejen euma, na mailovou adresu našeho klubu?

Do té doby, než bude standard euma vytvořen, bude naše „eumo“ jenom tmavou zebřičkou na úrovni jiných  a zajímavých, třeba i líbivých nestandardních, ale výstavně bezcenných zbarvení. Ke škodě věci zanikne ve víru času a chovatelské úsilí těchto průkopníků přijde vniveč.

Aleš Nebeský