Aktuality


25.09.2015 - Objednávka klubových kroužků na rok 2016 u př.Vaňka-(mob.:602312054,
dkosmetika@seznam.cz) do 15.10.2015! )

Akce

28.10.-01.11.2015 - Exotika - Lysá nad Labem

07.11.-08.11.2015 - 14.KLUBOVÁ VÝSTAVA ZEBŘIČEK V DAŠICÍCH

Vítáme vás na webových stránkách Klubu chovatelů zebřiček České republiky z.s.V lednu roku 2002 byl devíti chovateli zebřiček z Chrudimska a Dašicka založen tento klub. Během prvních deseti měsíců se rozrostl o dalších patnáct chovatelů a v současné době má klub kolem 30členů z celé republiky.

Mezi největší priority klubu patří každoroční pořádání klubové speciální výstavy zebřiček. Dále se členové zúčastňují nejvýznamějších výstav v české republice a začali také vystavovat i v zahraničí.

Dalším úkolem bylo zpracování standardu zebřiček, který by odpovídal evropské úrovni posuzování těchto ptáčků. Výsledek můžete vidět na těchto stránkách. Standard bude samozřejmě průběžně doplňován o novinky, které se budou objevovat v rámci C.O.M.

Hodně chovatelských úspěchů …